top of page

Meet the Artists

These are some of the artists from around the world who have joined Bukaopu for shows and creative projects in the last 10 years. If you would like to get involved as an artist or collaborator with Bukaopu, please reach out to us and let us know what you do and your idea for an artistic project that you would like Bukaopu to help you with.

Tao Zhang
1577F0E4-A123-4FC0-9E23-0DACBF5A4021_1_1
张 科 民
Fubo Wang
Amanda Izzo
shawn moore violinist
David Qu conducting
Li Yao Xi
Hou Le Tian
姜少峰
Shao Pan
Feng Shuang
Melodie ZHAO
Niels Muus
Du Xuan Violinist
He Mengyang
PURE Tan
Siyang Zhu
Stan Moore
Tracy Chen
Nannan
peter wang
Qu Lin
Da Dong
Michal Ciesielski
Aleksandra Denga
Fan Yue
Magic Man
Dax
Professor He Lin
Liu Sijia
Zhao Xiao Qing
Wang Lyan
Jeffrey Wang
Su Chang
Wang Xin
Kong Kong
Chu Yi-Bing
Dong Xiao
Vadim Mazo
Yi Lu
Sean Rooney
Li Xue Yi
Hou Ze Zhou
bottom of page